Πάντα ῥεῖ...

Totul curge si nimic nu ramâne pentru veșnicie cum a fost.

Afaceri, locul de muncă, familie - nu numai în vremurile coronei se poate schimba totul brusc. Faliment, concedieri, divorț și multe altele. Cine este afectat trebuie să se descurce și să se ridice din nou. Legile creează fiabilitatea, fără de care nu se poate construi nimic. Sistemul nostru de drept este la fel de complex ca și societatea noastră (cum ar putea fi altfel). Ignoranța doare. Vă sprijinim în timpuri schimbătoare - la început și în criză. Prin întrebări precise, experiență strategică și reacții prompte, vă ajutăm să vă atingeți țelul propus.

Christoph
Tschirdewahn

 • Avocat și avocat specializat în dreptul muncii, în drept comercial și în dreptul corporativ
 • Studiul la Universitatea Albert-Ludwigs-Universität din Freiburg i. Br.Stagiatura în Konstanz (la tribunalul Konstanz si la parchetul public) și în Stuttgart (la tribunalul regional de muncă din Baden-Württemberg, avocat stagiar)
 • Membru al Baroului de avocatură din Tübingen și al Asociației Avocaților din Germania (DAV), al grupului de lucru pentru Drept comercial și corporativ din DAV și al grupului de lucru pentru Dreptul muncii din Asociația avocaților din Freiburg.
 • Membru al Asociației Internaționale a Barourilor din IBAOmbudsman pentru Camera de Comerț și Industrie Schwarzwald-Baar-Heuberg
 • Limbi străine: germană, engleză, italiană

Cristiana
H. Frick

 • Avocată și avocată specializată pe dreptul familiei (angajată)
 • născută în București
 • Studiul la Universitatea Nicolae Titulescu din București, apoi la Universitatea Eberhard Karls din Tübingen, cu accent pe dreptul moștenirii
 • Stagiatură în Rottweil (tribunalul din Rottweil) și în Villingen-Schwenningen (avocat stagiar), cu accent pe dreptul corporativ și dreptul falimentelor
 • Curs de avocat specializat în dreptul de construcții și arhitecturăMembră a Baroului din Tübingen, a Asociației Avocaților din Germania (DAV)
 • Limbi străine: germana, română, italiană, engleză, franceză

Profesional și personal.

Profesăm cu pretenția de calitate de consultanță de primă clasă. În același timp nu uităm că în spatele fiecărui caz se află o persoană. De aceea acordăm pe baza unei relații de încredere sfaturi juridice personale și individuale.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin

+49 (0) 7 41 / 9 42 30 0
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Karriere

Rechts-
referendare (m/w/d)

Rechtsreferendare sind uns jederzeit willkommen, wenn sie durch Mitarbeit erste Erfahrungen im Anwaltsberuf sammeln möchten. Wir sind neugierig auf Ihre Ideen, wie es gehen könnte, und zeigen Ihnen dafür gerne, wie man es (bisher) macht.

jetzt Bewerben

Aktuell
9. August 2020

Urlaubsverfall – der EuGH muss nochmals entscheiden

(ct) Wann verfällt der Urlaubsanspruch eines langzeiterkrankten Arbeitnehmers, 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres oder unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht? Im konkreten Fall hatte der Arbeitgeber seine Arbeitnehmerin weder aufgefordert, ihren Urlaub zu nehmen, noch darauf hingewiesen, dass nicht beantragter Urlaub mit Ablauf des […]

LESEN

Aktuell
30. März 2017

Filesharing – kein Herausreden auf unbenannte Familienangehörige

(t)  Wenn von einem Internetanschluss aus illegales Filesharing stattgefunden hat, kann der Anschlussinhaber sich nicht allein mit dem Hinweis auf nicht identifizierbare Dritte von der Haftung befreien (BGH Urteil vom 30.03.2017 – I ZR 19/16). Vom Internetanschluss der Beklagten aus war war ein Musikalbum („Loud“ von Rihanna) zum […]

LESEN

Aktuell
9. August 2020

Urlaubsverfall – der EuGH muss nochmals entscheiden

(ct) Wann verfällt der Urlaubsanspruch eines langzeiterkrankten Arbeitnehmers, 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres oder unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht? Im konkreten Fall hatte der Arbeitgeber seine Arbeitnehmerin weder aufgefordert, ihren Urlaub zu nehmen, noch darauf hingewiesen, dass nicht beantragter Urlaub mit Ablauf des […]

LESEN

Contact: +490741942300

©2023 TSCHIRDEWAHN